Terreinregels

Op het moment van inschrijven zijn de onderstaande regels van kracht!

- Het Betreden en rijden op het terrein geschiedt altijd op eigen risico.
- Op het gehele terrein is het gebruikt van alcohol en drugs verboden.
- Volg altijd de aanwijzingen van de organisatie op.
- Het is verboden om op de motorcross baan te rijden.
- De bestuurder van het voertuig moet beschikken over een geldig rijbewijs.
- Voertuig moet aantoonbaar verzekerd zijn.
- Voor elke inzittende een deugdelijk gemonteerde zitplaats (niet los in de bak).
- Geen lekkage van vloeistoffen.
- Laat geen rommel achter.
- Rijd rustig en beheerst